***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד**

1.      1.       כללי

1.1.    משתמש יקר! אתר האינטרנט –  www.cow.co.il  ("האתר", "האפליקציה" וביחד " הפלטפורמה"), מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותי הפלטפורמה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), וכן הנעזרים בשירותים הניתנים באמצעים השונים בפלטפורמה וכן באתרים ו/או פלטפורמות אחרות בהם נעשית פעילות החברה (כגון באפליקציית האינסטגרם ו/או בדפים העסקיים של החברה באתרי אינטרנט, דפי נחיתה וערוצי הפצה שונים) (להלן יחד: "השירותים").

1.2.    מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים, וכן לסקור את האופן שבו משתמשת הפלטפורמה במידע שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בה.

1.3.    תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות בפלטפורמה (בין אם באתר ובין אם באתר) ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת בפלטפורמה. שימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בה, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.4.    כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.       איסוף מידע במסגרת השירותים:

2.1.    חלק מהשירותים הניתנים בפלטפורמה טעונים מסירת מידע אישי.

2.1.1.  לצורך יצירת חשבון בפלטפורמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. בכניסה לחשבונך הפרטי תידרש להזין כתובת מייל וסיסמא.                      

2.1.2. מידע אישי לצורך ביצוע רכישה באתר – תידרש למסור מידע כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מלאה, מספר טלפון, פרטי אשראי/פייפאל (דרך סולק חיצוני).

2.1.3. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש בשירותים, למשל, לצורך קבלת קופון להנחות ומבצעים ו/או למימושם הנך עשוי להידרש למסור את פרטי הקשר עמך, או אחרים (לצורך אימות למשל).  

2.1.4. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש בפלטפורמה יהיה מידע טכני שונה ביחס למכשיר – סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש באתר, לרבות גלישה וצריכה, כתובת IP, מערכת הפעלה, גרסאות תוכנה, סוג המכשיר וכיוצא באלו. כן, ייאסף מידע ביחס להיקף השימוש בפלטפורמה באמצעות מזהים דיגיטליים (להלן "Cookies") המוטמעים בה. ראה הרחבה ביחס לכך מטה בסעיף 3.

2.1.5. יצירת קשר/שירות לקוחות –  בלשונית זו תוכל למלא טופס פניה לצורך יצירת הקשר עם החברה. המידע האישי שימסור המשתמש הינו: תוכן הפניה, שם מלא, אימייל, סניף קרוב למקום הרכישה/בית, מס' חשבונית ומספר הטלפון. 

2.2.    כמו כן, ובכפוף להסכמתך, תוכל להזין מידע אישי (שם מלא, טלפון ואימייל) למטרות דיוור וניוזלטר.

2.3.    כן, ייאסף כל מידע הקשור בשימושך בשירותים, לצורך הפעלתם ובהתאם לבקשתך, לרבות גם מידע אודות פעולות שלא הושלמו במסגרת השירות (דוגמת הפסקת תהליך באמצעו, לחיצה על כפתור וכד' ולרבות מידע ממקורות חיצוניים המשתקף בחשבונך (כולם יחדיו מהווים חלק מהמידע הנמסר על ידך), הכל בהתאם למטרות המפורטות מטה. 

2.4.    מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את השירותים המבוקשים. אולם, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לתפעל ולספק את השירותים, חלקם או כולם.

2.5.    בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים או שותפים עסקיים שלנו, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי סליקה, שירותי אתר האינטרנט של החברה למימוש קופונים וכו' , המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות.

2.6.    כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש.

2.7.        יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

1.      3.       Cookies

3.1.    באתר נעשה שימוש במזהים דיגיטליים, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies pixels, tags וכו' (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"), לצורך תפעולו השוטף והתקין, לצרכי אבטחה, וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע אליך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים באתר, לצורך מדידה ופילוח מודעות תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, ולהתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך.

3.2.    עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך, ועוד. יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.3.    עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook.

3.4.    למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/‎  

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

 google privacycheckup

3.5.    באתר תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. באפליקציה תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה שברשותך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה ובהגדרות של מכשיר הקצה. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן/מכשיר כאמור הינו באחריותך בלבד.

1.      4.       גישה ומטרות שימוש במידע

4.1.    אתה עשוי להתבקש לאשר גישה לשירותים מסוימים ממכשירך, בין אם מהטלפון הנייד ובין מכל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

·         גישה לשירותי מיקום – כדי לאתר ולעדכן באשר לסניף הקרוב אליך.

·         גישה להודעות טקסט – לצורך קבלת הודעות עדכון ו/או מבצעים.

·         גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל התראות על שירותים שונים שעשויים להיות לך עניין בהם.

·         ·  גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות – ובעיקר לשם הגנה מרבית על פרטיות המשתמש.

·         · גישה לזיכרון המכשיר – לצורך שמירת קופונים במכשירך.

 

אינך חייב לאשר שירותים אלו וכמו כן תוכל לסגור את הגישה אליהם דרך מכשירך, אולם סגירת הגישה כאמור תוביל לכך שלא תוכל לקבל את מלוא השירותים. כך למשל, תוכל להסיר עצמך מקבלת התראות בדחיפה באמצעות גישה להגדרות במכשירך ולסמן את ביטול קבלת ההתראות הנ"ל.

4.2.    הפלטפורמה רשאית לעשות שימוש בכלל המידע הנאסף לשם ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת הקשר עמך, קבלת החלטות מותאמות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.

4.3.    בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרתם, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה , ומי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עימה בהסכם.

4.4.    החברה תוכל לעבד את כלל המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה אישית ושיווק של שירותי החברה אליך, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.

4.5.    החברה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות ו/או שירותיות והתראות בדרכים שונות ובין היתר באמצעות המייל או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לפלטפורמה ו/או אתר החברה, או לשם שחזור סיסמא, או לשם קבלת קוד קופון או הודעות שונות לרבות ביחס לפעולותיך, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים.

4.6.    במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים (כגון התחברות לאתר פייסבוק או לאתר כאל לצורך כרטיס פאוורקארד). לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

4.7.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לשלוח אליך וליצור אתך קשר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע בדבר שירותיה, והצעות מותאמות אישית גם בדרך של דיוור ישיר לרבות הודעות שיווקיות. במידה וההודעה נתקבלה בדואר אלקטרוני תהיה רשאי לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר בלינק: https://cow.co.il/contact. כמו כן, תוכל להסיר עצמך מקבלת הודעות ו/או הצעות כאמור בהתאם להוראות ההסרה אשר יצורפו להודעה. שים לב! כל בקשת הסרה מרשימת דיוור אשר לא תוגש כמפורט לעיל ובהתאם להוראות בהודעה הפרטנית, לא תתקבל ולא תחשב כבקשת הסרה שהוגשה על ידך ו/או שנתקבלה בחברה.

 

5. מסירת מידע לצד שלישי

5.1.    החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש ההעברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:

5.2.        החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:

5.2.1.        על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.2.2.        לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים לרבות לצורך תפעול תחרות הלגו כמפורט לעיל, כגון ממשקים המופעלים על-ידי ספקי החברה, ספקי סליקה לצורך רכישה בפלטפורמה, ולרבות ספק שירותי ענן;

5.2.3.        במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה.

5.2.4.        בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.2.5.        בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;

5.2.6.        לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת;

5.2.7.        לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה, לרבות לשם הסבת דוחות תנועה, חניה או אחרים.

5.2.8.        בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.2.9.        במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.3.    החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת כמתואר בתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.

5.4.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

 

   6.    אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש בפלטפורמה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינם יכולים להבטיח כי לא יהיה כל שיבוש  בשירותים הניתנים על ידה במסגרת הפלטפורמה.

7. יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו במייל- [email protected]  או באמצעות טופס יצירת קשר בלינק: https://cow.co.il/contact.

0
העגלה שלך
  • No products in the cart.